Doopsgezinde gemeente

VIERINGEN

12 November 10:00 - ds. H.H. Klinkvis

19 November 10:00 - zr. H.G. Wouwenaar

10 December 10:00 - zr. H. Bruin

25 December 10:00 - zr. H.G. Wouwenaaroverzicht van alle kerken