Doopsgezinde gemeente

VIERINGEN

06 Oktober 10:00 - br. B.P. Postmus

27 Oktober 10:00 - zr. H.G. Wouwenaar

17 November 10:00 - zr. H.G. Wouwenaar

08 December 10:00 - zr. H.G. Wouwenaar

25 December 10:00 - zr. H.G. Wouwenaar
Kerstoverzicht van alle kerken