Raad van kerken

Raad van Kerken.

In de Raad van Kerken van Monnickendam werken drie kerken samen:
de Rooms-katholieke parochie (RK)
de Protestantse gemeente (PG)
en de Doopsgezinde gemeente (DG).


De samenstelling van de Raad is als volgt:

Frank van de Streek (PG), voorzitter
Tineke van Veggel (RK), secretaris
Tjeerd Hoekstra (DG), penningmeester
Diaken Henk Bak (RK)
Ds.
 Alexander Noordijk (PG)
Hans Abma (PG)

Missie

Vanuit een christelijke geloofsovertuiging, gebaseerd op de Bijbelse verkondiging, bevordert de Raad van Kerken de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken, alsmede de dienst van de kerken gezamenlijk aan de samenleving.

Visie

De Raad wil aan deze missie gestalte geven door:

* Bevorderen van het geloofsgesprek tussen de leden van de Raad
* Bevorderen van de ontmoeting en geloofsgesprekken tussen leden van de deelnemende kerkgemeenschappen
* Gezamenlijk delen van liturgische tradities in gezamenlijke oecumenische vieringen
* Verbinding met en inspiratie door het oecumenisch netwerk van kerken en organisaties wereldwijd
* Als vertegenwoordiger van de gezamenlijke kerken naar buiten te treden
* Dienstbaar te zijn aan de samenleving